Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
2021. május 17. hétfő // Paszkál névnap

Pályázataink

kedvezményezett neve: Kihívás Ifjúsági és Sport Egyesület
projekt címe: Mozdulj Közép-Dunántúl!
szerződött támogatás összege: 248 949 473
támogatás mértéke (%-ban) 100%
projekt tartalmának bemutatása:
A „Mozdulj Közép-Dunántúl!” című projekt konzorciumban valósul meg: a Kihívás Ifjúsági és Sport Egyesület és Veszprémi Egyetemi és a Diák Atlétikai Club szoros együttműködésében, a Közép-Dunántúl régióban. Mindkét sportegyesület rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, tapasztalatokkal, széleskörű partnerekkel, együttműködésekkel, a fejlesztés pedig teljes mértékben összhangban áll az alapszabályaikban rögzített céljukkal, úgymint a szabadidő sportok bemutatása, népszerűsítése, az egészséges életvitelre való nevelés, a környezettel harmonizáló aktív életmód kialakításának ösztönzése, népszerűsítése valamint a közösségformáló, ismeretterjesztő rendezvények szervezése lebonyolítása. A PROJEKT FŐ CÉLJA a szabadidősport tevékenységek elterjesztése, megismertetése, fizikailag inaktív életvitelt folytató személyek bevonása, a hozzáférés javítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok, fogyatékkal élők számára valamint a lakosság egészségi állapotának javítása, hosszútávon pedig a lakosság stabilabb munkaerő-piaci részvételének elősegítése a régióban. A projektet indokolja, hogy a régióban, különösen a kedvezményezett járásokban, településeken diverz a szolgáltatási színvonal. Elégséges szabadidősport kínálat jellemzően (csak) a nagyobb városi rangú településeken, megyeszékhelyeken, üdülőkörzetekben áll rendelkezésre. A kisebb lakosságszámú és kisebb gazdasági teljesítőképességű településeken a kínálat a legtöbb esetben nem elégséges, vagy nem megfelelően biztosított, a gazdaságilag erős kereslet pedig hiányzik.    
projekt tervezett befejezési dátuma 2021.03.31
projekt azonosító száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00028